Biopaliwo – jest to paliwo, które powstaje z przetwórstwa produktów organizmów żywych, np. zwierzęcych, roślinnych i mikroorganizmów. Wyróżniamy trzy rodzaje biopaliw:

  • stałe, np. słoma, granulat trocinowy lub słomiany,
  • gazowe, np. powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej, powstałe w wyniku zgazowania biomasy,
  • ciekłe, np. otrzymane w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów do etanolu, estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych.

Używanie biopaliw pozwala na zmniejszenie dostaw i zużycia ropy. Produkcja biopaliw z glonów jest najbardziej wydajna. Znane są metody wykorzystania do tych celów terenów pustynnych.

Read the rest of this entry »