Paliwo alternatywne – jest to paliwo uzyskane w procesie odzysku odpadów, które posiadają wartość opałową. Stosowane m. in. w przemyśle cementowym zamiast mazutu oraz węgla kamiennego. W związku z wyczerpującymi się zasobami ropy naftowej oraz gazu ziemnego prowadzi się badania nad paliwami, które mogłyby zastąpić paliwa dotychczas stosowane. Na rynek ma wejść nowy rodzaj paliw – paliwa alternatywne, są to paliwa, które nie są produktami przetwórstwa ropy naftowej, ale muszą występować w dużej ilości, muszą cechować się technicznymi i energetycznymi właściwościami. Są dużo tańsze w produkcji i sprzedaży w porównaniu z tradycyjnymi paliwami oraz stanowią mniejsze zagrożenie dla naturalnego środowiska niż paliwa tradycyjne.

Paliwa alternatywne w porównaniu z paliwami ropopochodnymi (benzyną, olejem napędowym) posiadają trzy zalety:

  • niezależność energetyczną (można produkować z własnych surowców kopalnych i produktów rolnych),
  • emisję (zmniejszenie emisji związków toksycznych),
  • koszt eksploatacji, Stosowanie paliw alternatywnych jest potrzebne, by chronić środowisko, a przy tym pozbywać się nie potrzebnych odpadów, z których wytwarza się energię.