O Nas

Serwis powstał w troscę o środowisko i głównie ma na celu poprawę wykorzystania zasobów energii jakie możemy użytkować. Postaramy się na tej stronie przybliżyć różne paliwa alternatywne.

Czytaj Więcej >>

Popularne Artykuły

Zapisz się do kanału RSS

Paliwa alternatywne

To doskonały sposób na skorzystanie z innych źródel energii. Często podratujemy nasze portfele i poożemy środowisku.

11
Mar

Mała elektrownia wodna

Mała elektrownia wodna (MEW) – jest to elektrownia wodna o mocy zainstalowanej nie przekraczającej 5 MW. To kryterium jest stosowane nie tylko w Polsce, ale również w większości państw Europy zachodniej, oprócz krajów skandynawskich, Włoch i Szwajcarii. W tamtych rejonach świata za małe elektrownie wodne przyjmuje się elektrownie do 2 MW. Małe elektrownie wodne są uznawane za odnawialne źródła energii, dlatego że w bezpieczny sposób wykorzystują środowisko przyrodnicze, a właściciele posiadający takie elektrownie uzyskują certyfikat wytworzenia tzw. zielonej energii.  Jest to dobra alternatywa np. dla elektrowni wiatrowej. Małe elektrownie wiatrowe można podzielić ze względu na kryterium spadu na trzy części: Read the rest of this entry »

07
Sty

Odnawialne źródła energii

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stanowi istotny składnik w działaniach służących zapobieganiu globalnemu ociepleniu klimatu. Jednocześnie tworzenie odnawialnych źródeł energii to ważny czynnik rozwoju lokalnego: – umożliwia budowanie wartości dodanej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów, – kreuje miejsca pracy i nowe więzi społeczne, – posiada szczególnie korzystne warunki dla wykorzystania niektórych rodzajów odnawialnych źródeł energii.

Read the rest of this entry »