O Nas

Serwis powstał w troscę o środowisko i głównie ma na celu poprawę wykorzystania zasobów energii jakie możemy użytkować. Postaramy się na tej stronie przybliżyć różne paliwa alternatywne.

Czytaj Więcej >>

Popularne Artykuły

Zapisz się do kanału RSS

Paliwa alternatywne

To doskonały sposób na skorzystanie z innych źródel energii. Często podratujemy nasze portfele i poożemy środowisku.

09
Cze

Zakładamy ekologiczne źródło energii

 Jednym z ekologicznych źródeł energii jest biogazownia, która składa się ze zbiorników wstępnych na biomasę, zbiorników fermentacyjnych, zbiorników pofermentacyjnych, układu kogeneracyjnego, który produkuje energię elektryczną oraz ocieplną, jak również z dodatkowych instalacji, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania biogazowi. A co to takiego jest biogaz? Jest to oczywiście ekologiczny gaz, który wytwarza się w wyniku fermentacji, w tym przypadku mowa o fermentacji odpadów z produkcji rolniczej. Read the rest of this entry »

04
Mar

Butanol

Alkohol butylowy lub też inaczej butanol – jest to alkohol używany przede wszystkim jako rozpuszczalnik, ale również jako produkt przejściowy w reakcjach chemicznych oraz włókiennictwie. Jest również używany jako składnik lakierów, olejów hydraulicznych, płynów hamulcowych, ale również jako rozpuszczalnik do farb, a także na jego bazie są produkowane niektóre perfumy.
Read the rest of this entry »

12
Sty

Biomasa jako źródło energii odnawialnej

Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym również organizmów zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka, podlega ona przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii m.in. na energię elektryczną. Biomasa jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej w Polsce.

Read the rest of this entry »

10
Sty

Biomasa jako pojęcie ogólne

Biomasa – jest to masa materii zawarta w organizmach zwierzęcych lub roślinnych w momencie pomiaru. Można ją wyrazić w kilku jednostkach: tzw. świeżej masy (naturalna masa organizmów), tzw. suchej masy (masa bezwodna), węgla organicznego, Biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym – metr sześcienny). Pozwala nam ustalić biomasę wytworzoną przez populację lub wielogatunkowy zespół organizmów danej przestrzeni, np. biomasę ryb w stawie.

Read the rest of this entry »

01
Sty

Biogaz

Biogaz – jest to gaz palny, który jest produktem fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego, np. biomasa, ścieki, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, odpady komunalne, odchody zwierząt. Nieoczyszczony biogaz składa się w około 35 % z dwutlenku węgla i 65 % z metanu oraz domieszki innych gazów (takich jak np. siarkowodór, tlenek węgla), a wartość opałowa biogazu waha się w granicach 17-27 MJ/ m3 (w warunkach normalnych, czyli 0°C) i zależy głównie od zawartości metanu. Read the rest of this entry »