Energia geotermalna lub też energia geotermiczna czy też geotermia – należy do odnawialnych źródeł energii. Energia geotermalna polega na wykorzystywaniu energii cieplnej wnętrza Ziemi, głównie w obszarach działalności sejsmicznej i wulkanicznej. Woda z opadów wnika w głąb Ziemi, a tam styka się z aktywnymi ogniskami magmy albo z młodymi intruzjami (intruzja – jest to zjawisko plutoniczne, które polega na wciśnięciu się magmy bez wydostania się na powierzchnię ziemi w wyższe partie skorupy ziemskiej), a następnie podgrzewa się do znacznych temperatur. Read the rest of this entry »