Alkohol butylowy lub też inaczej butanol – jest to alkohol używany przede wszystkim jako rozpuszczalnik, ale również jako produkt przejściowy w reakcjach chemicznych oraz włókiennictwie. Jest również używany jako składnik lakierów, olejów hydraulicznych, płynów hamulcowych, ale również jako rozpuszczalnik do farb, a także na jego bazie są produkowane niektóre perfumy.
Read the rest of this entry »