Biopaliwo – jest to paliwo, które powstaje z przetwórstwa produktów organizmów żywych, np. zwierzęcych, roślinnych i mikroorganizmów. Wyróżniamy trzy rodzaje biopaliw:

  • stałe, np. słoma, granulat trocinowy lub słomiany,
  • gazowe, np. powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej, powstałe w wyniku zgazowania biomasy,
  • ciekłe, np. otrzymane w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów do etanolu, estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych.

Używanie biopaliw pozwala na zmniejszenie dostaw i zużycia ropy. Produkcja biopaliw z glonów jest najbardziej wydajna. Znane są metody wykorzystania do tych celów terenów pustynnych.

Wzbogacana w CO2 woda przepływa w foliowych zbiornikach, które eliminują jej parowanie. Półproduktem glonowej hodowli jest białko i O2. Efektywność glonów jest 30 x większa niż jakiegokolwiek innego rodzaju pozyskiwania paliwa. Paliwo glonowe stanowi tzw. biopaliwo 3 generacji. US Department of Energy oszacował, że do pokrycia obecnego zapotrzebowania USA na paliwa wystarczy uprawa glonów na biopaliwo na powierzchni 15 tys. mil2 (ok. 39000 km2). Bardzo dużą zaletą biopaliwa jest niska cena jego wytwarzania. Zdecydowanie droższym paliwem jest obecnie benzyna, czy olej napędowy.