Biodiesel – w skrócie jest to biopaliwo stosowane do silników wysokoprężnych. Argumenty przemawiające za stosowaniem Biodiesla do silników wysokoprężnych:

 • emisje związków, które powstają w wyniku spalania Biodiesla nie wpływają negatywnie na zdrowie zwierząt, czy ludzi,
 • Biodiesel jest paliwem czystszym, jeżeli chodzi o produkty spalania o prawie 75% w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym,
 • nie ma żadnych zanieczyszczeń powietrza związkami siarki,
 • Biodiesel jest paliwem pochodzenia roślinnego, a więc stosując go nie wprowadza się dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery,
 • Biodiesel można produkować w oparciu o tłuszcz czy olej roślinny.

Problemy związane ze stosowaniem Biodiesla do silników wysokoprężnych:

 • przy temperaturze około -10°C żeluje,
 • może powodować rozpuszczenie uszczelek, a także różnych przewodów wykonanych z gumy, jak również innych tworzyw sztucznych,
 • liczby cetanowe estrów kwasów tłuszczowych, które zostaną uzyskane nie są wyższe niż w przypadku oleju napędowego (spowodowane jest to tlenem w wiązaniu estrowym),
 • niektóre właściwości fizyczne takie jak np. lepkość estrów kwasów tłuszczowych podczas wzrostu temperatury ulegają znacznej zmianie i właśnie ta cecha może wymagać dodatkowych chłodnic dla Biodiesla,

Rocznie produkcja tego biopaliwa jakim jest Biodiesel rośnie o około 20 %. Biodiesel to:

 • paliwo do silników wysokoprężnych (Diesla), które stanowi w 100 % metylowe estry kwasów tłuszczowych (często określane jest mianem B100),
 • paliwo do silników wysokoprężnych (Diesla), które zawiera biologiczny komponent w postaci metylowych estrów kwasów tłuszczowych.

Odmiany Biodiesla, które są najczęściej stosowane:

 • B20 – 20 % Biodiesla i 80 % oleju napędowego,
 • B80 – 80 % Biodiesla i 20 % oleju napędowego,
 • mieszanki oleju napędowego i estru w różnych ilościach.

Biodiesel to alternatywa dla oleju roślinnego stosowanego jako biopaliwo. Biodiesel są to zarówno estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME – jest to czysty biodiesel), jak również mieszanki paliwowe z olejem napędowym (celem tego jest otrzymanie paliwa, które będzie zapewniać dużo lepsze warunki pracy silnika). Pod względem chemicznym Biodiesel – jest to ester metylowy kwasów tłuszczowych, który powstaje w wyniku bardzo prostej reakcji chemicznej: olej roślinny lub tłuszcz + alkohol metylowy (w obecności katalizatora) = ester metylowy (RME) + gliceryna