Alkohol metylowy znany też jako metanol – jest to trujący dla człowieka, najprostszy związek organiczny, który zaliczany jest do grupy alkoholi o wzorze sumarycznym CH3OH. Alkohol metylowy został odkryty przez Roberta Boyle’a w roku 1661. Inne nazwy alkoholu metylowego: alkohol metylowy, spirytus drzewny, alkohol drzewny, hydroksymetan, czy też karbinol. Alkohol metylowy jest to bezbarwna, klarowna ciecz, której zapach jest podobny do zapachu etanolu, jest łatwo rozpuszczalny w wodzie (jego rozpuszczalność w wodzie jest praktycznie nieograniczona).

Alkohol metylowy jest bardzo silną trucizną – 2 – 5 gramów powoduje ślepotę, natomiast 12 – 20 gramów może doprowadzić do śmierci.

Alkohol metylowy jest używany jako:

  • rozpuszczalnik,
  • główny składnik paliwa do modelarskich silników żarowych,
  • paliwo w silnikach spalinowych (m.in. jest stosowany w motocyklach żużlowych),
  • stosowany w przemyśle barwników, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych,
  • w produkcji materiałów wybuchowych np.C4, jako składnik paliwa dla samolotów,
  • surowiec do otrzymywania aldehydu mrówkowego, chlorku metylu,
  • jak również stosowany jest w farmaceutyce.

Alkohol metylowy do roku 1923 był otrzymywany tylko i wyłącznie poprzez destylację rozkładową drewna, natomiast obecnie otrzymuje się go syntetycznie, przede wszystkim z gazu syntezowego.