W mediach ostatnio można zauważyć reklamy ciepło systemowego. Prawdopodobnie ta technologia jest w jakimś stopniu dotowane przez Unię Euopejską. Na pewno jest to korzystne dla przyrody bo technologia związana jest z teminem kogeneracja. Kogeneracja jest to po prostu takie sprytne wykorzystanie technologii generowania energii elektrycznej i z procesów ubocznych poprzez odzysk energii można zdobytą energię wykorzystać do oogrzewania hal, miejsc użyteczności publicznej czy też np. jakis hoteli. Obecnie nie ma zbyt wielu nformacji na temat pozyskiwania tej technologii i mam nadzięj, że nie jest to tylko piękne hasło wykorzystywane przez jakąś grupę lobbującą pewne pomysły.

Read the rest of this entry »