O Nas

Serwis powstał w troscę o środowisko i głównie ma na celu poprawę wykorzystania zasobów energii jakie możemy użytkować. Postaramy się na tej stronie przybliżyć różne paliwa alternatywne.

Czytaj Więcej >>

Popularne Artykuły

Zapisz się do kanału RSS

Paliwa alternatywne

To doskonały sposób na skorzystanie z innych źródel energii. Często podratujemy nasze portfele i poożemy środowisku.

Archive for Marzec, 2009

15
Mar

Wieża słoneczna

Wieża słoneczna – jest to urządzenie, które służy do pozyskiwania energii słonecznej. Zasada działania wieży słonecznej jest bardzo prosta. Mianowicie polega ona na wykorzystaniu zjawiska unoszenia się ciepłego powietrza wyżej niż powietrze chłodniejsze. Jeśli temperatura gruntu wynosi około 30 °C , to w środku obiektu przy wlocie do wieży ma już temperaturę około 70 °C i jest to różnica, która jest wystarczająca, aby nadać znaczącą prędkość przepływu powietrza. Konstrukcja elektrowni składa się z:

 • kolistego pierścienia (gdzie nagrzewa się powietrze promieniami słonecznymi),
 • wieży do jego odprowadzania do atmosfery.

Wieża o wysokości 1000 metrów umieszczona jest w środku ekranu. W podstawie wieży zamontowane są trzydzieści dwa wentylatory, które napędza strumień powietrza nagrzanego do temperatury 70°C i prędkości 15 m/s. Wentylatory połączone są z generatorami prądu o mocy 200 MW. Najbardziej opłaca się lokować wieże słoneczne w krajach, których jest jak najwięcej dni słonecznych, a także wolnych przestrzeni do zabudowy. Jak widać jest to duża większa moc niż nasze domowe kolektory słoneczne ale i dużo większy koszt instalacji.

Takim krajem jest np. Australia. Według szacowań, wieża słoneczna o mocy 200 MW wymaga kolektora, którego średnica to 7 km, a także komina o wysokości 1000 metrów. Taka instalacja może zapewnić energię dla 200 tysięcy typowych gospodarstw domowych. W przypadku tradycyjnych elektrowni, produkcja tej energii spowodowała by wydzielanie do atmosfery 900 tysięcy ton gazów cieplarnianych w ciągu jednego roku. Wydajność takiej elektrowni szacuje się na około 5 W/m² , jednakże wartości te mogą zostać potwierdzone dopiero przy pracy pełnoskalowej instalacji. Nie wiadomo również, jak będzie się zachowywać komin pod wpływem silnych wiatrów, które będą wywoływać naprężenia materiału użytego do budowy tego komina. Czynnikiem, który także należy wziąć pod uwagę jest poziom nasłonecznienia (przykładowo kominy słoneczne, które pracują w Kanadzie produkowałyby około 85% energii podobnych konstrukcji kominów, które pracują w rejonach równikowych). Wydajność energetyczna wieży słonecznej zależy pośrednio od dwóch czynników:

 • wielkości kolektora,
 • wysokości komina.

Przy dużym kolektorze, większa objętość powietrza ulega nagrzaniu, co powoduje jego większą prędkość przepływu przez komin.

14
Mar

Turbina wiatrowa

Turbina wiatrowa – jest to urządzenie, które zamienia energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Obecnie turbiny wiatrowe możemy podzielić na siedem typów:

 • karuzelowa,
 • wielopłatowa,
 • Darrieusa (często nazywana jest mikserem, oś obrotu tej turbiny jest pionowa),
 • typu tornado ( jest to nowa generacja turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu),
 • śmigłowa,
 • bębnowa,
 • rotorowa Savoniusa (jest to typ turbin wiatrowych, która ma pionową oś obrotu). Read the rest of this entry »
13
Mar

Gaz wysypiskowy

Gaz wysypiskowy – jest to jeden z rodzajów biogazu, który powstaje w wyniku fermentacji substancji organicznych zgromadzonych na składowiskach śmieci. Gaz wysypiskowy może powodować wiele zagrożeń zarówno dla środowiska jak i ludzi:

 • zagrożenia dla ludzi (niedotlenienie, wybuchy lub pożary, działanie toksyczne, nieprzyjemny zapach),
 • degradacja wód gruntowych jak i zanieczyszczenia wód,
 • zagrożenia dla roślin (degradacja strefy ukorzeniania),
 • pożary, osiadanie się, wybuchy jak i inne zagrożenia związane z budowlami,
 • zagrożenia dla atmosfery związane z zanieczyszczeniami powietrza. Read the rest of this entry »
11
Mar

Mała elektrownia wodna

Mała elektrownia wodna (MEW) – jest to elektrownia wodna o mocy zainstalowanej nie przekraczającej 5 MW. To kryterium jest stosowane nie tylko w Polsce, ale również w większości państw Europy zachodniej, oprócz krajów skandynawskich, Włoch i Szwajcarii. W tamtych rejonach świata za małe elektrownie wodne przyjmuje się elektrownie do 2 MW. Małe elektrownie wodne są uznawane za odnawialne źródła energii, dlatego że w bezpieczny sposób wykorzystują środowisko przyrodnicze, a właściciele posiadający takie elektrownie uzyskują certyfikat wytworzenia tzw. zielonej energii.  Jest to dobra alternatywa np. dla elektrowni wiatrowej. Małe elektrownie wiatrowe można podzielić ze względu na kryterium spadu na trzy części: Read the rest of this entry »

10
Mar

Elektrownia orbitalna

Elektrownia orbitalna – jest to proponowany sztuczny satelita, który umieszczony jest na wysokiej orbicie, działający jak elektrownia słoneczna oraz przesyłający energię na Ziemię za pomocą mikrofal do specjalnej anteny odbiorczej.

Główne elementy elektrowni orbitalnej to:

 • antena mikrofalowa (skierowana na Ziemię),
 • duża antena odbiorcza (umieszczona na powierzchni Ziemi),
 • kolektor – zwykle zbudowany z baterii słonecznych (kolektor słoneczny może mieć konstrukcję podobną jak jego naziemne odpowiedniki. Read the rest of this entry »
09
Mar

Biodiesel

Biodiesel – w skrócie jest to biopaliwo stosowane do silników wysokoprężnych. Argumenty przemawiające za stosowaniem Biodiesla do silników wysokoprężnych:

 • emisje związków, które powstają w wyniku spalania Biodiesla nie wpływają negatywnie na zdrowie zwierząt, czy ludzi,
 • Biodiesel jest paliwem czystszym, jeżeli chodzi o produkty spalania o prawie 75% w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym,
 • nie ma żadnych zanieczyszczeń powietrza związkami siarki,
 • Biodiesel jest paliwem pochodzenia roślinnego, a więc stosując go nie wprowadza się dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery,
 • Biodiesel można produkować w oparciu o tłuszcz czy olej roślinny.

Read the rest of this entry »

08
Mar

Energia geotermalna jako odnawialne źródło energii

Energia geotermalna lub też energia geotermiczna czy też geotermia – należy do odnawialnych źródeł energii. Energia geotermalna polega na wykorzystywaniu energii cieplnej wnętrza Ziemi, głównie w obszarach działalności sejsmicznej i wulkanicznej. Woda z opadów wnika w głąb Ziemi, a tam styka się z aktywnymi ogniskami magmy albo z młodymi intruzjami (intruzja – jest to zjawisko plutoniczne, które polega na wciśnięciu się magmy bez wydostania się na powierzchnię ziemi w wyższe partie skorupy ziemskiej), a następnie podgrzewa się do znacznych temperatur. Read the rest of this entry »

07
Mar

Alkohol metylowy jako paliwo alternatywne

Alkohol metylowy znany też jako metanol – jest to trujący dla człowieka, najprostszy związek organiczny, który zaliczany jest do grupy alkoholi o wzorze sumarycznym CH3OH. Alkohol metylowy został odkryty przez Roberta Boyle’a w roku 1661. Inne nazwy alkoholu metylowego: alkohol metylowy, spirytus drzewny, alkohol drzewny, hydroksymetan, czy też karbinol. Alkohol metylowy jest to bezbarwna, klarowna ciecz, której zapach jest podobny do zapachu etanolu, jest łatwo rozpuszczalny w wodzie (jego rozpuszczalność w wodzie jest praktycznie nieograniczona). Read the rest of this entry »

05
Mar

Olej roślinny jako biopaliwo

Oleje roślinne są pozyskiwane z takich części roślin jak: owoców, nasion, pestek, kiełków roślinnych, itp. Olej roślinny pozyskuje się nie tylko z roślin, które są tradycyjnie uważane za rośliny oleiste, ale również bardzo wielu innych. Do głównych roślin z których pozyskiwany jest olej roślinny należą rośliny takie jak: rzepak, kukurydza, oliwka, orzeszki ziemne, a także słonecznik oraz soja. Oleje roślinne są używane w głównej mierze jako tłuszcze jadalne, ale również jako składniki kosmetyków, a niektóre z nich jako środki lecznicze (przykładem jest olej z wiesiołka), a nawet jako surowce do produkcji materiałów malarskich, lakierniczych oraz impregnacyjnych (przykładem surowca wykorzystywanego w tych materiałach jest olej lniany). Olej roślinny ma jednak coraz większe zastosowanie jako paliwo, jak również do jego produkcji. Olej roślinny znalazł zastosowanie w silnikach Diesla jako paliwo zastępcze (zamiast oleju napędowego).
Read the rest of this entry »

04
Mar

Butanol

Alkohol butylowy lub też inaczej butanol – jest to alkohol używany przede wszystkim jako rozpuszczalnik, ale również jako produkt przejściowy w reakcjach chemicznych oraz włókiennictwie. Jest również używany jako składnik lakierów, olejów hydraulicznych, płynów hamulcowych, ale również jako rozpuszczalnik do farb, a także na jego bazie są produkowane niektóre perfumy.
Read the rest of this entry »