O Nas

Serwis powstał w troscę o środowisko i głównie ma na celu poprawę wykorzystania zasobów energii jakie możemy użytkować. Postaramy się na tej stronie przybliżyć różne paliwa alternatywne.

Czytaj Więcej >>

Popularne Artykuły

Zapisz się do kanału RSS

Paliwa alternatywne

To doskonały sposób na skorzystanie z innych źródel energii. Często podratujemy nasze portfele i poożemy środowisku.

Archive for Grudzień, 2008

31
Gru

Energia wiatru

Energia wiatru to bez wątpienia odnawialne źródło energii. Jest coraz częściej wykorzystywane również dlatego, że nie szkodzi otaczającemu nas środowisku, a jeśli nawet to w niewielkim stopniu, nieporównywalnym do metod stosowanych w konwencjonalnej energetyce. Wiatr niesie z sobą energię kinetyczną. Wykorzystując jedynie 10% niesionej przez wiatr energii moglibyśmy zdobyć, aż 20-krotnie więcej energii niż wynosi światowe jej zużycie, w każdej postaci produkowanej przemysłowo. Obrazuje to wielką potęgę tego źródła energii.

Read the rest of this entry »

30
Gru

Biopaliwo

Biopaliwo – jest to paliwo, które powstaje z przetwórstwa produktów organizmów żywych, np. zwierzęcych, roślinnych i mikroorganizmów. Wyróżniamy trzy rodzaje biopaliw:

  • stałe, np. słoma, granulat trocinowy lub słomiany,
  • gazowe, np. powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej, powstałe w wyniku zgazowania biomasy,
  • ciekłe, np. otrzymane w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów do etanolu, estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych.

Używanie biopaliw pozwala na zmniejszenie dostaw i zużycia ropy. Produkcja biopaliw z glonów jest najbardziej wydajna. Znane są metody wykorzystania do tych celów terenów pustynnych.

Read the rest of this entry »

30
Gru

Gaz jako paliwo alternatywne

Gaz – jest to bardzo popularnym paliwem alternatywnym. Źródłem gazu mogą być zarówno naturalne złoża (CNG) – wtedy gaz jest paliwem kopalnym lub odnawialne biogazy z odpadów biologicznych. Silniki napędzane gazem pracują na zasadzie silników benzynowych i podczas pracy zużywają więcej energii niż tradycyjne silniki Diesla. Bardzo ważną cechą gazu jest konieczność jego przechowywania w wysokociśnieniowych zbiornikach. Do zasilania silników benzynowych używa się:

  • LPG – zwany inaczej propan – butan
  • i metan (gaz ziemny wysoko metanowy ) zwany także CNG

LPG  – nazywane potocznie gazem płynnym ,  jest skroploną mieszaniną gazów,  głównymi składnikami tej substancji są dwa nasycone węglowodory

  • propan
  • oraz butan  występujący jako N-butan lub też I-butan
28
Gru

Etanol jako paliwo alternatywne

Jednym z paliw alternatywnych jest etanol – alkohol etylowy – jest to związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze C2H5OH. Główny składnik E95 jest produktem fermentacji biomasy, jaką mogą być buraki, ziemniaki, trzcina cukrowa itp., ale również może być pozyskiwany z odpadów biologicznych, które zawierają produkty uboczne obróbki drewna. Alkohol etylowy (etanol) nie dostarcza tak dużo energii jak benzyna, czy olej napędowy, a co za tym idzie zużycie paliwa jest większe w porównaniu do Diesla, czy silników benzynowych.

Read the rest of this entry »

19
Gru

Paliwa alternatywne

Paliwo alternatywne – jest to paliwo uzyskane w procesie odzysku odpadów, które posiadają wartość opałową. Stosowane m. in. w przemyśle cementowym zamiast mazutu oraz węgla kamiennego. W związku z wyczerpującymi się zasobami ropy naftowej oraz gazu ziemnego prowadzi się badania nad paliwami, które mogłyby zastąpić paliwa dotychczas stosowane. Na rynek ma wejść nowy rodzaj paliw – paliwa alternatywne, są to paliwa, które nie są produktami przetwórstwa ropy naftowej, ale muszą występować w dużej ilości, muszą cechować się technicznymi i energetycznymi właściwościami. Są dużo tańsze w produkcji i sprzedaży w porównaniu z tradycyjnymi paliwami oraz stanowią mniejsze zagrożenie dla naturalnego środowiska niż paliwa tradycyjne.

Paliwa alternatywne w porównaniu z paliwami ropopochodnymi (benzyną, olejem napędowym) posiadają trzy zalety:

  • niezależność energetyczną (można produkować z własnych surowców kopalnych i produktów rolnych),
  • emisję (zmniejszenie emisji związków toksycznych),
  • koszt eksploatacji, Stosowanie paliw alternatywnych jest potrzebne, by chronić środowisko, a przy tym pozbywać się nie potrzebnych odpadów, z których wytwarza się energię.